W W W   .   M U Z E J N I K    .    C Z

Logo

MUZEUM KAPLIČKOVÝ VRCH

Malá Morávka, 793 36, IČO 41379039

Logo 2
Úvodní slovo

Historie kaple

Obec Malá Morávka

Malá Morávka.info

Historické pohledy

Škola v Malé Morávce

Server muzeí a galerií

Odpovědna

Kontakty a objednávky

Cesta k muzeu

Autoři webu


Kulturní kalendář 2014 – Malá Morávka - Karlov

     Společnost přátel muzea Kapličkový vrch i v letošním roce pro vás chystá kulturní kalendář, který přináší přehled kulturního dění v obci Malá Morávka a Karlov.

Leden

 • 31.ledna Vítání občánků
 • 31.ledna Ples obce
 • 31.ledna Ples vlekařů (S)
 • 31.ledna Dětský karneval (ZŠ + OÚ)

Duben

 • 16. dubna Vítání jara (MŠ + ZŠ)
 • 16. dubna Stavění máje (H, OÚ)
 • 25. dubna Přednáška „Vesnická památková zóna v Malé Morávce“ (M, ZŠ)
 • 30. dubna Čarodějnický rej (MŠ)
 • 30. dubna Čarodějnická škola (ZŠ)
 • 30. dubna Den matek (ZŠ)
 • 30. dubna Stavění máje (SDH)

Květen

 • 3. května Šternberský pěvecký sbor v Schindlerově stodole (M)
 • 14. května Den matek (MŠ)
 • 14. května Noc kostelů (F)
 • 14. května Otvírání studánek (ZŠ + MŠ)
 • 31. května Dětský den a kácení máje (ZŠ + MŠ, H, OÚ)
 • 25. května Rozloučení s předškoláky, spaní ve školce (MŠ)
 • 25. května Den obce (H, OÚ, TC Praděd, S, M)
 • 25. května Karlovecký maraton (TC Praděd, OÚ)
 • 25. května Měření Šály děda Praděda (TC Praděd, 2MM)
 • 25. května „Borůvkové hody“ v Malé Morávce (OÚ, TC, P, S, M)
 • 25. května Jízda parního vlaku (Externí)
 • 25. května „Memoriál Jiřího Hudáka“ - hasičská soutěž (H, OÚ)
 • 25. května „Řízkový festival“ v Malé Morávce (OÚ, M, P, S, M)

Srpen

 • 2. srpna Vernisáž fotografické výstavy v Schindlerově stodole (M)

Září

 • 6. září Po důlních dílech – vlastivědná muzejní vycházka (M)
 • 24. září Drakiáda (MŠ + ZŠ)

Říjen

 • 17. října Setkání seniorů (ZŠ + MŠ, OÚ)
 • 17. října Slavnost slabikáře (ZŠ)
 • 17. října Svatomartinská slavnost (ZŠ + MŠ)

Prosinec

 • 5. prosince Mikulášská nadílka (MŠ + ZŠ)
 • 17. prosince Vánoční besídka (MŠ)
 • 17. prosince 1. adventní koncert v kostele (F, OÚ)
 • 17. prosince 2. adventní koncert v kostele (F, OÚ)
 • 17. prosince 3. adventní koncert v kostele (F, OÚ)
 • 17. prosince Běh o vánočního kapra (ZŠ, TC Praděd Malá Morávka)
 • 28. prosince Živý betlém v Schindlerově stodole (F, M)
 • 28. prosince Jízda k betlému (M, OÚ)

Zkratky: (F) Římskokatolická farnost Malá Morávka, (H) Sbor dobrovolných hasičů, (M) Muzeum Kapličkový vrch, (OÚ) Obecní úřad, (ZŠ) Základní škola, (MŠ) Mateřská škola, TC Praděd Malá Morávka, (P) Penziony, (S) Soukromníci

Igor Hornišer, Soukromé muzeum Kapličkový vrch